Úvodní stránka :: Služby knihovny :: tato stránk

Univerzita volného času

Zimní semestr 2012/2013

Univerzita volného času (UVČ) zahájila svou činnost v září 2002. Letos na podzim tomu tedy je již deset let, co v Krajské knihovně Vysočiny nabízíme celoživotní zájmové vzdělávání nejširší veřejnosti. Díky za to patří stávajícím posluchačům, kteří mají o tuto formu vzdělávání stále zájem, potencionálním zájemcům, kteří mají chuť do projektu se zapojit, a samozřejmě lektorům

a metodikům, kteří jsou zárukou kvalitních přednášek a kurzů, a s většinou z nichž spolupracujeme již celých deset let.

Těší nás, že můžeme nabídnout nejen obory prověřené časem, ale i novinky, po kterých je poptávka, že můžeme dále rozšiřovat nabídku, a že se nám daří navazovat spolupráci s novými přednášejícími a institucemi. Kromě Centra Vysočina, o. p. s., Muzea Vysočiny HB, VOŠ zdravotnické HB, Gymnázia HB ad. to od ZS 13/14 bude i spolupráce se Sociálními službami města Havlíčkova Brodu.


Mezi dárky k 10. výročí UVČ budou patřit například kurzy Anglického jazyka pro seniory (začátečníci a mírně pokročilí), odpolední kurz Rodopisu či seniorské tréninky paměti „Nedovolte mozku stárnout aneb Využití literatury a čtení k tréninku paměti“, na který se nám již potřetí podařilo získat grant Ministerstva kultury „Kulturní aktivity zdravotně postižených občanů a seniorů“. Tento posledně jmenovaný cyklus je zároveň aktivitou podporující rok 2012, vyhlášený jako Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity.

Smyslem a cílem celoživotního zájmového vzdělávání dospělých je uspokojení jejich osobních zájmů a potřeb, možnost aktivně

a kvalitně trávit volný čas, prohlubovat, rozšiřovat a aktualizovat vědomosti a dovednosti. Výrazně také přispívá k tvorbě sociálních generačních a mezigeneračních vazeb, odstraňuje či alespoň zmírňuje pocit izolace, méněcennosti a stereotypu. Napomáhá plnohodnotnému začlenění do společnosti a možnosti lepšího uplatnění na trhu práce. Podstatou není výsledek, např. získání certifikátu, ale průběh, aktivita samotná. Stále výraznější a důležitější roli v této oblasti hrají právě knihovny a jejich vlastní vzdělávací aktivity. Jejich přínos v této oblasti je jistě nemalý. Potvrzují tak také svou funkci moderní kulturní, vzdělávací

a informační instituce. Dle stávající zpětné vazby vás, našich posluchačů, věříme, že náš projekt Univerzity volného času splňuje výše jmenovaná očekávání, a budeme usilovat o to, aby tomu tak bylo i nadále.

Děkujeme za vaši přízeň!

 

Výuka Univerzity volného času probíhá v budově Staré radnice (sál, salónek, PC učebna knihovny), je přístupná všem cílovým skupinám veřejnosti a je zpoplatněna.
Akademie třetího věku se také koná v salónku Staré radnice. Výuka je však určena výhradně seniorům a je rovněž zpoplatněna.

Zimní semestr 2012/2013 proběhne od září 2012 do ledna 2013.

Zájemcům nabízíme tyto studijní obory:

Univerzita volného času

 Přehledný rozvrh

Nepočítačové obory

Úterý - blok A:

 Rodopis - pátrání po našich předcích (16:00- 18:00 hod., salónek)


Úterý - blok B:
 Architektura - Kultovní místa Čech a Moravy (16:15-18:15 hod., sál)

Středa:

 Kurzy AJ pro seniory - úplní začátečníci (9:00- 10:00 hod., ZŠ Rubešova)

 Kurzy AJ pro seniory - mírně pokročilí (10:30 -11:30 hod., ZŠ Rubešova)

Čtvrtky - blok A:
 Dějiny Havlíčkobrodska - 19. století - Obecné dějiny II (9:00–11:00 hod., salónek)
 Život našich předků - kapitoly z etnologie (11:30-13:30 hod., salónek)
 Psychologie (14.00–16.00 hod., salónek)
 Malířství - Příběh moderního umění (16:15–18:15 hod., sál)


Čtvrtky - blok B:
 Zdravý životní styl (9:00–11:00 hod., salónek)
 Dějiny hudby (14:30–16:30 hod., salónek)

 Francouzská literatura mezi romantismem a modernou (17:00-19:00 hod., salónek)

 

Počítačové obory
(v průběhu týdne, PC učebna knihovny - termíny dle dohody u zápisu)

 Práce s multimédii
 Práce s Internetem
 Práce v textovém editoru MS Word

 Práce v tabulkovém procesoru MS Excel


 První kroky s PC a Internetem

 PC pro mírně pokročilé

 

 Žijeme on-line 1

 Žijeme on-line 2
 Žijeme on-line 3

 Žijeme on-line 4

 Digitální fotografie – začátečníci

 Digitální fotografie - práce s digitální zrcadlovkou

Změna náplně jednotlivých PC kurzů vyhrazena


Akademie třetího věku

Nepočítačové obory
Středy liché:
 Poznáváme sebe a region VII (9:00-10:30 hod., salónek) NEKONÁ SE!


Poplatky (kurzovné za 1 obor a 1 semestr):
• pracující v produktivním věku, studenti - ne PC obory 300 Kč; PC obory 500 Kč
• matky na mateřské, nezaměstnaní, senioři a zdravotně znevýhodnění - ne PC obory 200 Kč; PC obory 300 Kč
• kurz Digitální fotografie - pracující v produktivním věku, studenti 650 Kč a senioři, matky na mateřské, zdravotně znevýhodnění, nezaměstnaní 400 Kč

• kurzy AJ pro seniory - 1.500 Kč

 

Konkrétní termíny konání a témata přednášek jsou uvedena také v materiálech nabídkové brožury, která je k dispozici v Krajské knihovně Vysočiny.

Do aktuálního vzdělávacího programu obou projektů je možné vstoupit prostřednictvím osobní účasti na zápisu, který proběhne v Krajské knihovně Vysočiny v těchto dnech:

Zápis do studia zimního semestru 2012/2013 pro UVČ a ATV se uskuteční:

Osobní účast je nutná, zápis nelze provést telefonicky ani prostřednictvím e-mailu.

 

Změna termínů jednotlivých přednášek vyhrazena.

 

ARCHIV

Vzdělávací kurzy pro letní semestr 2011/12
Vzdělávací kurzy pro zimní semestr 2011/12
Vzdělávací kurzy pro letní semestr 2010/11
Vzdělávací kurzy pro zimní semestr 2010/11
Vzdělávací kurzy pro letní semestr 2009/10
Vzdělávací kurzy pro zimní semestr 2009/10
Vzdělávací kurzy pro zimní semestr 2008/09
Vzdělávací kurzy pro letní semestr 2007/08
Vzdělávací kurzy pro zimní semestr 2007/08
Vzdělávací kurzy pro letní semestr 2006/07
Vzdělávací kurzy pro zimní semestr 2006/07


Činnost UVČ chronologicky UPOZORNĚNÍ - budete přesměrování na starší verzi stránek, některé z odkazů zde nemusí být funkční!