Úvodní stránka :: Služby knihovny :: tato stránka

Univerzita volného času

Zimní semestr 2010/2011

Univerzita volného času zahájila svou činnost v září 2002. Od té doby neustále roste nabídka nepočítačových i počítačových oborů a vzrůstá počet posluchačů. V letním semestru 2006/2007 navázala Krajská knihovna úzkou spolupráci se vzdělávací organizací Centrum Vysočina o. p. s. Oba subjekty nyní zajišťují realizaci tohoto vzdělávacího projektu pro veřejnost na bázi rozvojového partnerství.

Dochází k užitečnému propojení projektu Univerzity volného času (pořádala knihovna) a Akademie třetího věku (pořádala společnost Centrum Vysočiny o. p. s.) v komplexní vzdělávací celek. Autonomie a rozdílné podmínky pro účast v jednotlivých projektech zůstávají zachovány. Akademie třetího věku pokračuje s úspěšným formátem „Poznáváme sebe a region“, což je tematicky pestrý obor, zaměřený na domácí region. Náplň, tempo a délka přednášek je „ušita na míru“ právě seniorům.

Výuka Univerzity volného času probíhá v budově Staré radnice (sál, salónek, PC učebna knihovny), je přístupná všem cílovým skupinám veřejnosti a je zpoplatněna.
Akademie třetího věku se také koná v salónku Staré radnice. Počítačové kurzy proběhnou v učebně společnosti Centrum Vysočina, o. p. s. v ulici Barbory Kobzinové. Výuka je však určena výhradně seniorům a je rovněž zpoplatněna.

Zimní semestr 2010/2011 proběhne od září 2010 do ledna 2011.


Zájemcům nabízíme tyto studijní obory:

Univerzita volného času

 Přehledný rozvrh

Nepočítačové obory

Úterý -blok A:
 Filosofie (17:00-19:00 hod., salónek) - 1x za měsíc

Úterý - blok B:
 Praha v obrazech malířů 19. a 20. stol. (16:15-18:15 hod., sál)

Čtvrtky - blok A:
 Dějiny Havlíčkobrodska - osobnosti HB II (9:00–11:00 hod., salónek)
 Život našich předků - kapitoly z etnologie (11:30-13:30 hod., salónek)
 Psychologie (14.00–16.00 hod., salónek)
 Umění portrétu - tvář člověka v tvorbě dvaceti století (16:15–18:15 hod., sál)

Čtvrtky - blok B:
 Zdravý životní styl (9:00–11:00 hod., salónek)
 Dějiny hudby (14:30–16:30 hod., salónek)

 Literatura - ruská literatura bez předsudků (17:00-19:00)

Počítačové obory
(v průběhu týdne, PC učebna knihovny - termíny dle dohody u zápisu)

 Práce s multimédii
 Práce s Internetem
 Práce v textovém editoru
 První kroky s PC a Internetem

 PC 1 - začátečníci
 PC 2 - mírně pokročilí
 PC 3 - pokročilí
 PC 4 - užitečné pogramy názorně

Změna náplně jednotlivých PC kurzů vyhrazena


 Žijeme on-line - začátečníci
 Žijeme on-line - mírně pokročilí
 Žijeme on-line - pokročilí

 Digitální fotografie   

Poplatky (kurzovné za 1 obor a 1 semestr):

Akademie třetího věku (pouze pro seniory)

Nepočítačové obory

Středy liché:
 Poznáváme sebe a region III (9:00-10:30 hod., salónek)

 
Počítačové obory

 Žijeme on-line - začátečníci

 Žijeme on-line - mírně pokročilí
 Žijeme on-line - pokročilí

Poplatky:

Témata přednášek jsou uvedena u jednotlivých oborů. Konkrétní termíny konání PC kurzů obdržíte u zápisu!

ZÁPIS
Do aktuálního vzdělávacího programu obou projektů je možné vstoupit prostřednictvím osobní účasti na zápisu, který proběhne v Krajské knihovně Vysočiny v těchto dnech:

Osobní účast je nutná, zápis nelze provést telefonicky ani prostřednictvím e-mailu!!!

ARCHIV

Vzdělávací kurzy pro letní semestr 2009/10

Vzdělávací kurzy pro zimní semestr 2009/10

Vzdělávací kurzy pro zimní semestr 2008/09
Vzdělávací kurzy pro letní semestr 2007/08
Vzdělávací kurzy pro zimní semestr 2007/08
Vzdělávací kurzy pro letní semestr 2006/07
Vzdělávací kurzy pro zimní semestr 2006/07
Činnost UVČ chronologicky UPOZORNĚNÍ - budete přesměrování na starší verzi stránek, některé z odkazů zde nemusí být funkční!