Úvodní stránka :: Služby knihovny :: tato stránka

Univerzita volného času

Zimní semestr 2009/10

Univerzita volného času zahájila svou činnost v září 2002. Od té doby neustále roste nabídka nepočítačových i počítačových oborů a vzrůstá počet posluchačů. V letním semestru 2006/2007 navázala Krajská knihovna úzkou spolupráci se vzdělávací organizací Centrum Vysočina o. p. s. Oba subjekty nyní zajišťují realizaci tohoto vzdělávacího projektu pro veřejnost na bázi rozvojového partnerství.

Dochází k užitečnému propojení projektu Univerzity volného času (pořádala knihovna) a Akademie třetího věku (pořádala společnost Centrum Vysočiny o. p. s.) v komplexní vzdělávací celek. Autonomie a rozdílné podmínky pro účast v jednotlivých projektech zůstávají zachovány. Akademie třetího věku přichází se zajímavým novým formátem – připravila pro seniory jeden tematicky pestrý obor, zaměřený na domácí region. Náplň, tempo a délka přednášek je „ušita na míru“ právě seniorům.

Výuka Univerzity volného času probíhá v budově Staré radnice (sál, salónek, PC učebna knihovny), je přístupná všem cílovým skupinám veřejnosti a je zpoplatněna.
Akademie třetího věku se od tohoto semestru nově koná v salónku Staré radnice. Počítačové kurzy proběhnou v učebně společnosti Centrum Vysočina, o. p. s. v ulici Barbory Kobzinové. Výuka je však určena výhradně seniorům a je rovněž zpoplatněna.

Velkým úspěchem Univerzity volného času v roce 2009 je získání grantu z Fondu Vysočiny „Popularizace a vzdělávání v oblasti ICT II – 2009“, díky němuž můžeme v zimním semestru 2009/2010 seniorům a zdravotně znevýhodněným v rámci projektu „Žijeme on-line“ nabídnout PC kurzy zdarma.

Sponzorský vzkaz


Smyslem Univerzity volného času je přiblížit celoživotní učení co nejširšímu počtu zájemců. Neplatí zde žádná omezení:

Cílem studia na Univerzitě volného času není obdržení certifikátu, nýbrž zájem o obor, načerpání nových vědomostí a dovedností či prostě jen chuť vrátit se po letech do prostředí poslucháren a přednáškových sálů. Výuku vedou externí lektoři a pedagogové. Předměty jsou prezentovány poutavou a populární formou. Není tedy žádný důvod k obavám!


Zájemcům nabízíme tyto studijní obory:

Univerzita volného času

 Přehledný rozvrh

Nepočítačové obory

Úterý lichá:
 Filozofie (17.00-19.00 hod., salónek) - 1x za měsíc

Úterý sudá:
 Vývoj umění v Čechách a na Moravě (16.15-18.15 hod., salónek)

Čtvrtky liché:
 Světové dějiny V (9.00–11.00 hod., salónek)
 Život našich předků (Kapitoly z etnologie) (11.30-13.30 hod., salónek)
 Psychologie (14.00–16.00 hod., salónek)
 Kapitoly z dějiny výtvarného umění (16.15–18.15 hod., sál)

Čtvrtky sudé:
 Zdravý životní styl (9.00–11.00 hod., salónek)
 Paměť a inteligence (11.30-13.30 hod., salónek)
 Dějiny hudby (14.30–16.30 hod., salónek)
 Literatura (Slavné okamžiky evropské kultury) (17.00–19.00 hod., salónek)

Počítačové obory
(v průběhu týdne, PC učebna knihovny - termíny dle dohody u zápisu)

 PC 1
 PC 2
 PC 3
 PC 4


 Žijeme on-line - začátečníci (ZDARMA)                         
 Žijeme on-line - mírně pokročilí (ZDARMA)
 Žijeme on-line - pokročilí (ZDARMA)

 Digitální fotografie    NOVINKA!

Poplatky (kurzovné za 1 obor a 1 semestr):

Akademie třetího věku (pouze pro seniory)

Nepočítačové obory

Středy liché:
 Poznáváme sebe a region (9.00-10:30 hod., salónek)

 
Počítačové obory

 Žijeme on-line - začátečníci (ZDARMA)                        

 Žijeme on-line - mírně pokročilí (ZDARMA)
 Žijeme on-line - pokročilí (ZDARMA)

Poplatky:

Témata přednášek jsou uvedena u jednotlivých oborů. Konkrétní termíny konání PC kurzů obdržíte u zápisu!

ZÁPIS
Do aktuálního vzdělávacího programu obou projektů je možné vstoupit prostřednictvím osobní účasti na zápisu, který proběhne v Krajské knihovně Vysočiny v těchto dnech: