Úvodní stránka :: Služby knihovny :: Vzdělávání :: Univerzita volného času

Univerzita volného času

Letní semestr 2011/2012

Univerzita volného času zahájila svou činnost v září 2002. Od té doby neustále roste nabídka nepočítačových i počítačových oborů a vzrůstá počet posluchačů. V letním semestru 2006/2007 navázala Krajská knihovna úzkou spolupráci se vzdělávací organizací Centrum Vysočina o. p. s. Oba subjekty nyní zajišťují realizaci tohoto vzdělávacího projektu pro veřejnost na bázi rozvojového partnerství.

Dochází k užitečnému propojení projektu Univerzity volného času (pořádala knihovna) a Akademie třetího věku (pořádala společnost Centrum Vysočiny o. p. s.) v komplexní vzdělávací celek. Autonomie a rozdílné podmínky pro účast v jednotlivých projektech zůstávají zachovány. Akademie třetího věku pokračuje s úspěšným formátem „Poznáváme sebe a region“, což je tematicky pestrý obor, zaměřený na domácí region. Náplň, tempo a délka přednášek je „ušita na míru“ právě seniorům.

Výuka Univerzity volného času probíhá v budově Staré radnice (sál, salónek, PC učebna knihovny), je přístupná všem cílovým skupinám veřejnosti a je zpoplatněna.
Akademie třetího věku se také koná v salónku Staré radnice. Výuka je však určena výhradně seniorům a je rovněž zpoplatněna.

Letní semestr 2011/2012 proběhne od února do května 2012.

Zájemcům nabízíme tyto studijní obory:


Univerzita volného času

 Přehledný rozvrh

Nepočítačové obory

Úterý - blok B:
 Slohový vývoj architektury v Čechách (16:15-18:15 hod., sál)

Čtvrtky - blok A:
 Dějiny Havlíčkobrodska - 19. století - Obecné dějiny I (9:00–11:00 hod., salónek)
 Život našich předků - kapitoly z etnologie (11:30-13:30 hod., salónek)
 Psychologie (14.00–16.00 hod., salónek)
 Historie evropské a české krajinomalby (16:15–18:15 hod., sál)


Čtvrtky - blok B:
 Zdravý životní styl (9:00–11:00 hod., salónek)

 Rodopis - pátrání po našich předcích II (12:00-14:00, salónek) - navazující kurz - mírně pokročilí
 Dějiny hudby (14:30–16:30 hod., salónek)

 Česká válečná a poválečná poesie (17:00-19:00)

 

Počítačové obory
(v průběhu týdne, PC učebna knihovny - termíny dle dohody u zápisu)

 Práce s multimédii
 Práce s Internetem
 Práce v textovém editoru MS Word

 Práce v tabulkovém procesoru MS Excel


 První kroky s PC a Internetem

 PC pro mírně pokročilé

 PC pro pokročilé

 Užitečné programy názorně

 Žijeme on-line - začátečníci

 Žijeme on-line - mírně pokročilí
 Žijeme on-line - pokročilí

 Digitální fotografie   

Změna náplně jednotlivých PC kurzů vyhrazena

 

Poplatky (kurzovné za 1 obor a 1 semestr):
• pracující v produktivním věku, studenti - ne PC obory 300 Kč; PC obory 500 Kč
• matky na mateřské, nezaměstnaní, senioři a zdravotně znevýhodnění - ne PC obory 200 Kč; PC obory 300 Kč
• kurz Digitální fotografie - pracující v produktivním věku, studenti 650 Kč a senioři, matky na mateřské, zdravotně znevýhodnění, nezaměstnaní 400 Kč


Akademie třetího věku

Nepočítačové obory
Středy liché:
 Poznáváme sebe a region VI (9:00-10:30 hod., salónek)

Konkrétní termíny konání a témata přednášek jsou uvedena také v materiálech nabídkové brožury, která je k dispozici v Krajské knihovně Vysočiny.

Do aktuálního vzdělávacího programu obou projektů je možné vstoupit prostřednictvím osobní účasti na zápisu, který proběhne v Krajské knihovně Vysočiny v těchto dnech:

Zápis do studia letního semestru 2011/2012 pro UVČ a ATV se uskuteční

Osobní účast je nutná, zápis nelze provést telefonicky ani prostřednictvím e-mailu.

 

Změna termínů jednotlivých přednášek vyhrazena.

 

ARCHIV

Vzdělávací kurzy pro zimní semestr 2011/12

Vzdělávací kurzy pro letní semestr 2010/11
Vzdělávací kurzy pro zimní semestr 2010/11
Vzdělávací kurzy pro letní semestr 2009/10
Vzdělávací kurzy pro zimní semestr 2009/10
Vzdělávací kurzy pro zimní semestr 2008/09
Vzdělávací kurzy pro letní semestr 2007/08
Vzdělávací kurzy pro zimní semestr 2007/08
Vzdělávací kurzy pro letní semestr 2006/07
Vzdělávací kurzy pro zimní semestr 2006/07
Činnost UVČ chronologicky UPOZORNĚNÍ - budete přesměrování na starší verzi stránek, některé z odkazů zde nemusí být funkční!