Úvodní stránka :: Služby knihovny :: tato stránka

Univerzita volného času

Letní semestr 2009/2010

Univerzita volného času zahájila svou činnost v září 2002. Od té doby neustále roste nabídka nepočítačových i počítačových oborů a vzrůstá počet posluchačů. V letním semestru 2006/2007 navázala Krajská knihovna úzkou spolupráci se vzdělávací organizací Centrum Vysočina o. p. s. Oba subjekty nyní zajišťují realizaci tohoto vzdělávacího projektu pro veřejnost na bázi rozvojového partnerství.

Dochází k užitečnému propojení projektu Univerzity volného času (pořádala knihovna) a Akademie třetího věku (pořádala společnost Centrum Vysočiny o. p. s.) v komplexní vzdělávací celek. Autonomie a rozdílné podmínky pro účast v jednotlivých projektech zůstávají zachovány. Akademie třetího věku pokračuje s úspěšným formátem "Poznáváme sebe a region", což je tematicky pestrý obor, zaměřený na domácí region. Náplň, tempo a délka přednášek je „ušita na míru“ právě seniorům.

Výuka Univerzity volného času probíhá v budově Staré radnice (sál, salónek, PC učebna knihovny), je přístupná všem cílovým skupinám veřejnosti a je zpoplatněna.
Akademie třetího věku se také koná v salónku Staré radnice. Počítačové kurzy proběhnou v učebně společnosti Centrum Vysočina, o. p. s. v ulici Barbory Kobzinové. Výuka je však určena výhradně seniorům a je rovněž zpoplatněna.

Letní semetr 2009/2010 proběhne od ledna 2010 do června 2010.

Smyslem Univerzity volného času je přiblížit celoživotní učení co nejširšímu počtu zájemců. Neplatí zde žádná omezení:

Cílem studia na Univerzitě volného času není obdržení certifikátu, nýbrž zájem o obor, načerpání nových vědomostí a dovedností či prostě jen chuť vrátit se po letech do prostředí poslucháren a přednáškových sálů. Výuku vedou externí lektoři a pedagogové. Předměty jsou prezentovány poutavou a populární formou. Není tedy žádný důvod k obavám!


Zájemcům nabízíme tyto studijní obory:

Univerzita volného času

 Přehledný rozvrh

Nepočítačové obory

Úterý -blok A:
 Filosofie (17.00-19.00 hod., salónek) - 1x za měsíc

Úterý - blok B:
 Vývoj umění v Čechách a na Moravě (16.15-18.15 hod., salónek)

Čtvrtky - blok A:
 Dějiny Havlíčkobrodska (osobnosti HB I) (9.00–11.00 hod., salónek)
 Život našich předků (Kapitoly z etnologie) (11.30-13.30 hod., salónek)
 Psychologie (14.00–16.00 hod., salónek)
 Kapitoly z dějin výtvarného umění (16.15–18.15 hod., sál)

Čtvrtky - blok B:
 Zdravý životní styl (9.00–11.00 hod., salónek)
 Dějiny hudby (14.30–16.30 hod., salónek)

 Literatura (17.00-19.00)

Počítačové obory
(v průběhu týdne, PC učebna knihovny - termíny dle dohody u zápisu)

 PC 1
 PC 2
 PC 3
 PC 4


Poplatky (kurzovné za 1 obor a 1 semestr):

Akademie třetího věku (pouze pro seniory)

Nepočítačové obory

Středy liché:
 Poznáváme sebe a region (9.00-10:30 hod., salónek)

 
Počítačové obory

 Žijeme on-line - začátečníci

 Žijeme on-line - mírně pokročilí
 Žijeme on-line - pokročilí

Poplatky:

Témata přednášek jsou uvedena u jednotlivých oborů. Konkrétní termíny konání PC kurzů obdržíte u zápisu!

ZÁPIS
Do aktuálního vzdělávacího programu obou projektů je možné vstoupit prostřednictvím osobní účasti na zápisu, který proběhne v Krajské knihovně Vysočiny v těchto dnech:

Osobní účast je nutná, zápis nelze provést telefonicky ani prostřednictvím e-mailu!!!

ARCHIV

Vzdělávací kurzy pro zimní semestr 2009/10

Vzdělávací kurzy pro zimní semestr 2008/09
Vzdělávací kurzy pro letní semestr 2007/08
Vzdělávací kurzy pro zimní semestr 2007/08
Vzdělávací kurzy pro letní semestr 2006/07
Vzdělávací kurzy pro zimní semestr 2006/07
Činnost UVČ chronologicky UPOZORNĚNÍ - budete přesměrování na starší verzi stránek, některé z odkazů zde nemusí být funkční!