Úvodní stránka :: Služby knihovny :: tato stránka

Univerzita volného času

Letní semestr 2007/2008

Univerzita volného času zahájila svou činnost v září 2002. Od té doby neustále roste nabídka nepočítačových i počítačových oborů a vzrůstá počet posluchačů. V letním semestru 2006/2007 navázala Krajská knihovna úzkou spolupráci se vzdělávací organizací Centrum Vysočina o. p. s. Oba subjekty nyní zajišťují realizaci tohoto vzdělávacího projektu pro veřejnost na bázi rozvojového partnerství. Dochází k užitečnému propojení projektu Univerzity volného času (pořádala knihovna) a Akademie třetího věku (pořádala společnost Centrum Vysočiny o. p. s.) v komplexní vzdělávací celek. Autonomie a rozdílné podmínky pro účast v jednotlivých projektech zůstávají zachovány.

Výuka Univerzity volného času probíhá v budově Staré radnice (sál, salónek, PC učebna knihovny), je přístupná všem cílovým skupinám veřejnosti a je zpoplatněna. Akademie třetího věku se koná v prostorách Domova důchodců v Reynkově ulici, v učebnách společnosti Centrum Vysočina, o. p. s. v ulici Barbory Kobzinové a ve sportovním areálu Kotlina. Výuka je však určena výhradně seniorům a je rovněž zpoplatněna.

Smyslem Univerzity volného času je přiblížit celoživotní učení co nejširšímu počtu zájemců. Neplatí zde žádná omezení:

Cílem studia na Univerzitě volného času není obdržení certifikátu, nýbrž zájem o obor, načerpání nových vědomostí a dovedností či prostě jen chuť vrátit se po letech do prostředí poslucháren a přednáškových sálů. Výuku vedou externí lektoři a pedagogové. Předměty jsou prezentovány poutavou a populární formou. Není tedy žádný důvod k obavám!

Letní semestr 2007/2008 proběhne od února 2008 do konce června 2008.

Zájemcům nabízíme tyto studijní obory:

Univerzita volného času

 Přehledný rozvrh

Nepočítačové obory

Čtvrtky sudé:

 Zdravý životní styl (9.00–11.00 hod., salónek)
 Dějiny hudby (14.30–16.30 hod., salónek)
 Světová literatura 20. století (17.00–19.00 hod., salónek)

Čtvrtky liché:

 Světové dějiny II (9.00–11.00 hod., salónek)
 Život našich předků (kapitoly z etnologie) (11.30-13.30 hod., salónek)    NOVINKA!
 Psychologie (14.00–16.00 hod., salónek/sál)
 Kapitoly z dějin výtvarného umění (16.15–18.15 hod., sál)

Středy sudé:
 Jak vznikala kniha (16.00-18.00 hod., salónek)   NOVINKA!

Úterý (1x za měsíc):
 Filosofie (17.00-19.00 hod., salónek)

Počítačové obory (v průběhu týdne, PC učebna knihovny - termíny dle dohody u zápisu)

 PC 1
 PC 2
 PC 3
 PC 4
 PC_HC 1
 PC_HC 2
 PC_HC 3

Poplatky (kurzovné za 1 obor a 1 semestr):

 

Akademie třetího věku (pouze pro seniory)

Nepočítačové obory
Středa:
 Příběhy umění (od 15.00 hod., Centrum Vysočina o. p. s.)

Čtvrtek:
 Příroda Havlíčkobrodska (od 14.00 hod., Centrum Vysočina o. p. s., vycházky do terénu)
 Braňte se! Prevence kriminality (od 15.00 hod., Centrum Vysočina o. p. s.)

Pátek:
 Orientální tance (od 15.00 hod., sportovní areál Kotlina)
 Homeopatie (od 15.00 hod., Centrum Vysočina o. p. s.)
 Historie od počátku k dnešku II (od 15.00 hod., Domov důchodců Reynkova)
 Sociologie (od 16.00 hod., Domov důchodců Reynkova)
 Marketingová komunikace a média (od 17.00, Centrum Vysočina o. p. s.)

Sobota:
 Cvičme v rytme s Katkou – Fyzioterapie (od 10.00 hod., sportovní areál Kotlina – squashový salónek)

Neděle:
 Petanque (od 14.00 hod., venkovní hřiště – kavárna U Notáře)

Počítačové obory (pátky, PC učebna Centrum Vysočina o. p. s. - termíny dle dohody u zápisu)

 PC 2

 

Poplatky:

Konkrétní termíny konání a témata přednášek jsou uvedeny u jednotlivých předmětů.

Do aktuálního vzdělávacího programu obou projektů je možné vstoupit prostřednictvím osobní účasti na zápisu, který proběhl v Krajské knihovně Vysočiny v těchto dnech: