Úvodní stránka :: Služby knihovny :: Vzdělávání :: UVČ :: Kurzy pro letní semestr 2006/07

Vzdělávací kurzy pro letní semestr 2006/07

Letní semestr 2006/2007 proběhne od února dokonce června 2007.
Zájemcům nabízíme tyto studijní obory:

Univerzita volného času

Nepočítačové obory
Čtvrtky sudé:
 Zdravý životní styl (9-11 hod., salónek)
 Efektivní práce s pamětí (11.30-13.30 hod., salónek)
 Filosofie (14-16 hod., salónek)
 Dějiny hudby (16.30-18.30 hod., salónek)

Čtvrtky liché:
 Kapitoly z kulturní minulosti Havlíčkobrodska (11.30-13.30 hod., salónek)
 Psychologie (14-16 hod., salónek)
 Kapitoly z dějin výtvarného umění (16-18 hod., sál)

Počítačové obory (PC učebna knihovny)
 PC1
 PC2
 PC3
 PC 4
 PC_HC 1
 PC_HC 2

Počítačový kroužek pro děti

Poplatky (kurzovné za 1 obor a 1 semestr)
pracující v produktivním věku - ne PC obory 300 Kč, PC obory 500 Kč
studenti důchodci, matky na mateřské, zdravotně znevýhodnění, nezaměstnaní - ne PC obory 200 Kč, PC obory 300 Kč

Akademie třetího věku (pouze pro seniory)

Nepočítačové obory
Středa každá:
 Příroda Havlíčkobrodska (16-18 hod., Centrum Vysočina)

Pátky sudé:
 Literatura známá neznámá (9-11 hod., Centrum Vysočina)
 České země 19.-20. století (15-17 hod., DD Reynkova)

Pátky liché:
 Klinická psychologie (16-18 hod., DD Reynkova)
 Pomocné vědy historické aneb nahlédněte historii pod sukni (16-18 hod., Centrum Vysočina)

Sobota lichá:
 Fyzioterapie (10-11 hod., sportoviště Kotlina)

Počítačové obory (v průběhu týdne, PC učebna Centrum Vysočina)
 PC1
 PC2
 PC3

Poplatky: zdarma

Konkrétní termíny konání a témata přednášek jsou uvedeny u jednotlivých předmětů.

Do aktuálního vzdělávacího programu obou projektů je možné vstoupit prostřednictvím osobní účasti na zápisu, který proběhl v Krajské knihovně Vysočiny v těchto dnech:

30.1.2007 od 12 do 18 hodin
31.1.2007 od 9 do 18 hodin
(v oddělení specializovaných služeb - vchod z vestibulu vedle půjčovny pro dospělé)