Oddělení knihovny

Pro uživatele knihovny nejdůležitějším a nejviditelnějším je Útvar služeb, který se dělí na jednotlivá oddělení:

Oddělení pro dospělé čtenáře
M-centrum
Dětské oddělení
Studovna
Oddělení specializovaných služeb
Univerzita volného času

Služby, které běžní uživatelé knihovny nevnímají, nicméně jsou pro činnost knihovny důležité, poskytují i další oddělení knihovny:

Nahoru