O knihovně

Krajská knihovna Vysočiny (KKV), příspěvková organizace se sídlem v Havlíčkově Brodě, je veřejná knihovna s univerzálními knihovními fondy a regionální centrum knihovnických, bibliografických a informačních služeb pro síť veřejných knihoven Kraje Vysočina. Knihovnu zřizuje Kraj Vysočina. KKV současně plní také funkci městské knihovny v Havlíčkově Brodě.

Vize
Chceme být otevřenou knihovnou poskytující odborné služby široké veřejnosti – stále se rozvíjejícím a snadno dostupným informačním, kulturním a vzdělávacím centrem regionu. Nabídneme prostor k setkávání i širokou škálu služeb, s důrazem na zpřístupňování rozsáhlého fondu dokumentů a nových informačních technologií. Hlavní oporou naší činnosti bude tým profesionálních zaměstnanců. Vytvoříme moderní instituci, která bude splňovat vysoké nároky našeho oboru i zřizovatele – Kraje Vysočina.

Motto
Knihovna – důležité místo ve Vašem životě.

Více o knihovně se dozvíte z našich dokumentů. O tom. kdy se začaly psát dějiny naší knihovny se dozvíte v historii.

A pár suchých čísel za rok 2016 na závěr:

Počet čtenářů: 6.425
z toho do 15 let: 1.312
Počet návštěvníků: 351.678
Počet výpůjček: 358.849
Denně knihovnu navštíví cca 700 návštěvníků.

Ke dni 31. 12. 2016 nabízíme:
342.590 knih a dalších dokumentů
3.443 titulů časopisů

Z toho je:
Nejstarší kniha – Havlíček-Borovský, Karel: Epištoly kutnohorské. Jilemnice: Tiskem a nákladem Aloisa Neuberta (1851)
Největší kniha – Atlas krajiny České republiky. Praha: Ministerstvo životního prostředí ČR, 2009 (62 x 51 cm)
Nejmenší kniha – Bauch, Jan: Jak udělat z obrazu báseň. Praha: Supraphon, 1988. (8x 8 cm)
Nejtlustší kniha – Kompendium klinické medicíny. Praha: X-Egem, 1996 (2798 stran)
Nejdražší kniha – Bible. Český překlad Jeruzalémské bible. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství ; Praha: Euromedia Group, 2014 (7600 Kč)
Kniha s nejdelším názvem – Kožík, František: Cesta Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic a na Pecce z království Českého do Benátek, odtud do Země Svaté, země Judské a dále do Egypta a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arabii. Praha: Panorama, 1988
Kniha s nejkratším názvem – Voznesenskij, Andres: O. Praha: Odeon, 1986
Nejtěžší kniha – Zollner, Frank: Leonardo da Vinci. / Praha: Slovart, 2005. (9 kg )
Kniha s nejvíce výpůjčkami – Shakespeare, William: Romeo a Julie (1997-2015 půjčeno 894x)
Kniha s nejvíce výpůjčkami za rok 2015
- Kratochvíl, M.: Pachatelé dobrých skutků I (půjčeno 112x)
Kniha s nejvíce výpůjčkami za rok 2016 – Hawkins, Paula. Dívka ve vlaku (půjčeno 133x)

 

Nahoru